informacje

start

Witamy na stronie

biblioteki

Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu

Tegoroczna, VI już edycja Nocy Bibliotek odbędzie się pod hasłem „Czytanie wzmacnia”. 

       W naszej szkole uroczystość ta odbędzie się 8 października w piątek w realu oraz „na dłuższy czas” w Internecie  na stronie szkolnej (www.szkolawbialopolu.pl). Plan akcji:

 

Ø   Zajęcia z uczniami wszystkich klas zachęcające do czytania "Przygoda z książką;

Ø   Konkurs na wiersz promujący czytanie pt „Czytanie wzmacnia” dla wszystkich uczniów: od IV do klasy VIII; - wyniki konkursu

Regulamin konkursu poetyckiego

„ Czytanie wzmacnia”

1. Organizatorzy konkursu:

Organizatorem konkursu jest biblioteka Publicznej Szkoły w Białopolu.

2. Cele konkursu:
· inspirowanie uczniów do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności,
· pokazanie wspierającej mocy literatury

3. Konkurs zostanie rozegrany w trzech kategoriach:
kat. I – uczniowie kl. III- IV , kat. II – uczniowie kl. V- VI,  kat. III- uczniowie kl. VII- VIII

4. Forma wiersza:
· dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,
· treść – zgodna z tematem konkursu,
· prace powinny być dostarczone w formacie A4 napisane komputerowo,
· prace należy opisać drukowanym pismem - imię i nazwisko autora, klasa
· praca musi zawierać minimum 10 wersów

5. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.
· prace należy przesłać na adres e-mail wanda.koza@wp.pl lub beatamoj@poczta.onet.pl

· termin nadsyłania prac konkursowych od 15.09.2021 r. do 30.09.2021r.
6. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.
7. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania wybranego tekstu na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu.

8. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
9. Rozstrzygnięcie konkursu.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 października 2021 r. podczas
uroczystości ,,Noc Bibliotek”.

10. Nagrody.

Zostaną przyznane nagrody dla laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

 

Ø   Wystawa pokonkursowa na holu szkolnym oraz na stronie internetowej;

 

 

 Zapraszamy do aktywnego udziału w Nocy Bibliotek!